Szőke Nikoletta kereskedelmi előadó I.

Feladatai: 

- ellátja a gépjárműadóval összefüggő adóigazgatási feladatokat;
- intézi a talajterhelési díjfizetéssel összefüggő adóigazgatási ügyeket;
- közreműködik a szabálysértési bírságok behajtásában;
- nyilvántartja és beszedi a hulladékszállítással összefüggő tartozásokat;
- nyilvántartja és behajtja az egyéb adóhátralékokat;
- adóigazgatási eseményeket számítógépen rögzíti és továbbítja az ellenőrző szervnek;
- adó- és értékbizonyítvány, illetve költségmentességi és vagyoni bizonyítvány kiállításához elkészíti az igazolást.