Karácsonyné Haiter Ilona igazgatási előadó

Feladatai: 

 

Hagyatéki feladatok:

- hagyatéki leltár felvétele

- adó- értékbizonyítvány kiállítása

Munkaügyi feladatok: Helyettesítésben ellátott feladatok

- Közszolgálati tisztviselők, és az önkormányzattal munkaviszonyban állók, valamint a közalkalmazottak alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátása. Elkészíti az alkalmazási iratokat, kinevezés, megbízás, szerződés, majd aláírás után elvégzi az ezzel kapcsolatos munkaügyi teendőket.

- Elkészíti a munkaviszony, illetve közszolgálati jogviszony megszüntetését.

- Intézi a munkaviszony szüneteltetésével kapcsolatos teendőket.

- Elkészíti az illetményrendszer szerinti besorolásokat, átsorolásokat, nyilvántartja a béreket, bérfejlesztés, soros előrelépés esetén elkészíti az átsorolásokat.

- Ellátja az önálló intézményvezetők alkalmazásával, jutalmazásával, kitüntetésével, nyugdíjazásával, munkaviszony megszüntetésével összefüggő adminisztrációs feladatokat.

- Jelentéseket, kimutatásokat készít más szervek részére (KSH, MÁK, Kormányhivatal, BM), teljesíti a munkaügyi feladatokkal összefüggő statisztikai jelentési, beszámolási, adatszolgáltatási, levelezési kötelezettséget.

Anyakönyvezési feladatok:

- Anyakönyvi események (házasságkötés) és névadók szervezése és irányítása

- Házasságkötések, névadások felvétele, ünnepélyes lebonyolítása, halálesetek anyakönyvezése

- Névváltoztatási kérelmek

- Válási lapok rögzítése

- Anyakönyvi kivonatok, értesítések, adatszolgáltatások

- Anyakönyvi népmozgalmi statisztika küldése KSH részére

- Állampolgársági ügyek