Ekker László közterület felügyelő

Feladatai: 

- a közterületek jogszerű használatát, rendjét, tisztaságát ellenőrzi;
- közreműködik az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában;
- ellenőrzi az önkormányzat közigazgatási területén levő utak és közúti jelzőtáblák állapotát;
- felderíti és szervezi az illegális szemétlerakó helyek felszámolását;
- irányítja a közhasznú munkások, közcélú dolgozók munkáját;
- ellenőrzi és eljár a parlagfű és gyomirtás ügyekben.