E. Nagy Katalin általános igazgatási előadó

Feladatai: 
- aktív korúak rendszeres szociális segélyezését intézi;
- vezeti az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésének jegyzőkönyvét, az elnökkel kapcsolatot tart, szervezi a bizottsági döntések végrehajtását;
- az óvodai elhelyezésekkel, az óvodák működésével összefüggő ügyeket intézi;
- tankötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokat ellátja;
- ellátja az oktatásszervezés igazgatási feladatait;
- rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmények igénylésének bonyolítása;
- védendő fogyasztó igazolások intézése.