Battyányi Attiláné hivatalsegéd

Feladatai: 

- Az önkormányzat illetékességi területén a lakosság, intézmények, stb. részére kézbesíti a küldeményeket - különös figyelemmel kezelve az ajánlott, illetve tértivevényes postát.

- Testületi, bizottsági anyagokat kézbesít, plakátokat a hirdetőhelyeken elhelyezi.

- kézbesíti a küldeményeket.